ผลการสอบสมรรถนะ ป3
 
.........................................................................................................................................................
 
ผลการสอบสมรรถนะ ป3 ผลการสอบประเมินสมรรถนะ ป.3 ปีการศึกษา 2560
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
 
     
 
ประกาศเมื่อ 10 พฤษภาคม 2561